Privacyverklaring Nagelboutique Karin ( AVG)

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nagelboutique Karin verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Nagelboutique Karin,of om een andere reden persoonsgegevens aan Nagelboutique Karin verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Nagelboutique Karin Eerste Industrieweg 20, 9902 AM Appigedam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52626091
De salon is bereikbaar via 06-22077883 of nagelboutiquekarin@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt Nagelboutique Karin en voor welk doel
2.1  De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huid en nageldiagnose/intakeformulier e) Voor – en na foto’s

2.2  Nagelboutique Karin verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens,e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Nagelboutique Karin.
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huid en nagels worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid en nagels worden (anoniem) gedeeld op Social Media na toestemming.

E-mail berichtgeving:
Nagelboutique Karin gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Nagelboutique Karin. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk, zie instructies onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Nagelboutique Karin verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Nagelboutique Karin passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Nagelboutique Karin gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1  Via de eigenaresse van Nagelboutique Karin kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Nagelboutique Karin zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop Nagelboutique Karin je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Nagelboutique Karin via nagelboutiquekarin@gmail.com l of telefonisch via 06- 22077883

6. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

 

© 2013 - 2021 Nagelboutique Karin | sitemap | rss